Blokaj Tedavisi Nedir?

Sinir blokajı; baş ve boyun bölgesindeki ağrılar başta olmak üzere, birçok ağrı türüne modern ve uzun süreli çözüm getiren bir işlemdir. Sinir blokajının amacı; ağrının oluştuğu sinir liflerine uzun süreli etki gösteren lokal anestezik maddelerin enjekte edilmesidir. Özellikle migren ve küme tipi gibi baş ağrılarının yanı sıra trigeminal nevralji gibi kronik ve şiddetli ağrıların tedavisinde oldukça etkin sonuçlar elde edilmektedir.

Migren; kişinin yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak, herkeste farklı seyredebilir. Menopoz dönemine giren kişilerde ve erkeklerde migren atakları daha seyrek ve hafifken; sık sık hormonal değişimler yaşayan genç kadınlarda ataklar ağır olabilir. Bu hastalarda ilaçlar, ağrıyı kesmek için yeterli olmayabilir. Benzer şekilde kronik ya da gerilim tipi baş ağrısından şikâyetçi kişilerde de ilaç tedavisi yetersiz kalabilir. Sinir blokaj, bu hastaların günlük yaşam kalitesini artırmak için ideal tedavi seçeneğidir.

Sinir Blokajı Nasıl Etki Eder?
Ağrının geçtiği sinir yollarının bloke edilmesi, sinirlerin uyarılmasını azaltır. Böylece kişi hem daha az ağrı atağı yaşamış hem de yaşanan ağrıların şiddeti azalmış olur. Sinir blokajı yaptıran birçok hasta, tedaviden sonra yaşadıkları ağrının normal düzeyde seyrettiğini; bu ağrıların da oldukça nadir yaşandığını söylemektedir.