Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları bölümünde solunum sistemindeki ve akciğerlerdeki hastalıkların teşhis ve tedavisine dair hizmetler sunulur. Dünyadaki en son tıp teknolojilerine uygun makine ve ekipmanlarla donatılan bu bölümde uzman hekimler ve özverili personel görev yapar. Hem ayakta tedavi konusunda hem de yatan hastalarda hızlı, kaliteli ve güncel teknolojik imkanlara uygun bakım yapılır.

Bölüm içinde bronkoskopi ünitesi, İyi donanımlı ve kaliteli bir solunum fonksiyon test laboratuvarı, sigara bırakma ünitesi ve uyku hastalıkları merkezi mevcuttur.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde Hangi Hastalıkların Tanı ve Tedavisi Yapılır?

Göğüs Hastalıkları bölümünde astım, akciğer kanseri, alerjik hastalıklar, akciğer embolisi, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik öksürük, zatürre, tüberküloz, uyku sırasında ortaya çıkan solunum bozuklukları, plevral hastalıklar, sarkoidoz, pulmoner emboli, mesleki akciğer hastalıkları, mezotelyoma, sigara bağımlılığından kaynaklanan hastalıklar ve benzer pek çok rahatsızlık için hizmet sunumu yapılır.

Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlaşmış hekimler tüm tedavilerde hastanenin diğer bölümleri içinde işbirliği içerisinde multidisipliner yaklaşımla tanı ve tedavi uygulamaları yapar. Sigara bırakma konusunda bağımlılık, sigarayı bırakma yöntemleri ve sigara kullanımına bağlı hastalıklar için danışmanlık verilir, sağlıklı yaşam için her türlü tıbbi destek sunulur.

Göğüs Hastalıkları Nelerdir?

Kişilerin solunum sistemi ve akciğerlerindeki hastalıklar bu alanın uzman hekimlerince tedavi edilir.

Göğüs hastalıkları branşına dahil olan başlıca hastalıklar şunlardır:

 • Akciğer kanseri
 • Akciğer embolisi
 • Astım ve alerjik akciğer hastalıkları
 • Kronik ve akut öksürük
 • Obstrüktif akciğer hastalıkları olarak bilinen bronşektazi ve KOAH
 • Akciğer zarında sıvı birikmesiyle ortaya çıkan plörezi
 • Pnomotoraks (akciğerin sönmesi)
 • Bronşit
 • Pnömoni olarak tanımlanan zatürre hastalığı
 • Sarkoidoz
 • Sigara bağımlılığı, sigarayı bırakma yöntemleri ve sigara kullanımına bağlı olarak gelişen hastalıklar
 • Mesleki akciğer hastalıkları

Tüm bu hastalıkların ve solunum sistemindeki diğer tüm problemlerin teşhis ve tedavisi bölümün geniş teknik imkanlarıyla yapılabilir. Hastalıkların tedavisiyle bu tip hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen öksürük, göğüs, hırıltılı solunum, sırt ve omuzda ağrısı, balgam, horlama, öksürük ile birlikte görülen kansızlık ve hâlsizlik, ateş, iştahsızlık sadece geceleri görülen terleme ve sebepsiz kilo kaybı gibi semptomlar da ortadan kalkar.

Solunum Fonksiyon Testleri Nelerdir?

Solunum fonksiyon testleriyle kişinin ne kadar nefes aldığı ve birim zamanda bu nefesin ne kadarının geri verildiği ölçülür ve sayısal verilerle değerlendirilir. Bu veriler hem astım gibi hastalıkların tanısın konulmasında hem de tedavi sürecinde astım derecesinin belirlenmesinde hekim için yönlendiricidir.

Solunum Fonksiyon Testleri Kime Yapılır?

Astım şüphesi görülen hastalar için solunum fonksiyon testlerinin yapılması gerekir. Astım teşhisinin konulması için bu testler gerekli olduğu gibi astım tedavisi sürecindeki kontrollerde de hekim tarafından istenecektir.

Astım tedavi yöntemlerinin değişmesi halinde yeni tedavinin fayda ve etkisinin belirlenmesi için de solunum fonksiyon testleri yapılır.