LEVODOPA/KARBİDOPA İNTESTİNAL JEL (DUODOPA) TEDAVİSİ

İleri evre Parkinson hastalağı tedavisinde kullanılan Levodopa/Karbidopa İntestinal Jel (Duodopa), parkinsonda altın standart olan  levodopa’nın emildiği yer olan  ince barsaktan sürekli infüzyon şeklinde uygulanan jel formudur.

duodopa-tedavisi

Duodopa, özel bir pompa vasıtası ile sürekli ve sabit hızda dopamin uyarısı sağlayan, ince bağırsaktan infüzyon şeklinde uygulanan ve levodopa/karbidopa içeren bir jeldir.  Hastalara kalıcı perkütan endoskopik gastrojejunostomi sistemi   ile  bir bağırsak tüpü takılmakta ve tüpün dışarıda kalan ucuna ise duodopa pompası  bağlanmaktadır. Bu pompa vasıtası gün boyunca Levadopa/Karbidopa jeli uygulanmaktadır.   Uygun görülen hastalarda ilaç dozları her hastaya özel olarak hesaplanıp hazırlanır  ve duodopa pompasının önceden programlanabilir olması, her hastanın ihtiyacına göre günlük levodopa dozunun bireyselleştirilmesine  ve gerektiğinde hastanın gereksinimine göre tedavi dozunun yeniden ayarlanabilmesini sağlar. Böylece hastanın günlük levodopa ihtiyacı sürekli ve sabit dozlar halinde uygulanarak, ilacın kan düzeyindeki dalgalanmalar minimale indirgenmekte ve bu sayede istenmeyen etkiler de anlamlı ölçüde azalmaktadır.