HASTANE AMAÇLARI

1. Kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti vermek

2. Hastane altyapı ve donanım eksikliklerini gidermek

3. Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geiştirmek

 

HASTANE HEDEFLERİ

1. Hastanemizde sunulan her türlü hizmetin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

2. Hastane binasında gerekli görülen tamir ve tadilatları yapmak

3. Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek

Sosyal Medyada Paylaş