Yaşam Hastanesi KBB kliniğinde, deneyimli uzman doktorumuz Mehmet Emin DEMİR  tarafından kulak, burun, boğaz, baş ve boyun cerrahisi teşhisi ile tıbbi ve cerrahi tedavisi başarıyla uygulanmaktadır.

KBB kliniğimizde de muayeneler endovizyon sistemler kullanılarak yapılmaktadır.

Minimal invaziv cerrahi ilkeleri esas kabul edilmiştir. Bu doğrultuda cerrahi tedavilerde mümkün olduğunca endoskopik yöntemler kullanılmaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde bulunan odyoloji laboratuarımızda her türlü işitme ölçümleri modern tıbbi cihazlar ve odyolog yardımıyla yapılmaktadır.

Verilen Hizmetler

  • Endoskopik KBB muayenesi

  • Odyoloji (işitme) testleri

  • KBB hastalıklarının tıbbi tedavisi

  • KBB cerrahisi (Rinoplasti( Estetik Fonksiyonel Burun Operasyonu )FESS,tonsilektomi (bademcik ameliyatı) Adenoidektomi (geniz eti ameliyatı) kulak ameliyatları ve diğer operasyonlar

  • Baş,boyun cerrahisi

  • Nazal septal deviasyon ameliyatları

  • Horlama ameliyatları


Hastanemiz Bünyesinde Tedavi Edilen KBB Hastalıklarının Belli Başlıları :

1-Otoloji ve Nörootoloji (Kulağı ve Kulakla Beyini Ortak İlgilendiren Hastalıklar) :
Dış kulak yolunun tüm hastalıkları Orta kulak hastalıkları : Akut ve kronik iltihapları,orta kulak ve iç kulak bağlantısında kireçlenme (otoskleroz) İç kulak ve Gerisinin Rahatsızlıkları : Labirenit,Vestibüler Nörinit gibi iç kulağın iltihabi rahatsızlıklıkları Meniere Hastalığı,Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo gibi baş dönmesinin ön planda olduğu rahatsızlıklar.

2-Rinoloji ve Allerji (Burun Hastalıkları) :
Burun kemiği eğrilikleri,polipler ve burun içi kanserleri, Akut ve kronik sinüzitleri tedavileri,Mevsimsel ve Süregen Allerjik Burun Nezleleri.

3-Stomatoloji ve Orofarenks Hastalıkları :
Ağız içinin iltihabi,kistik ve tümöral hastalıkları,bademciklerin ve geniz etinin iltihapları ve büyümeleri,horlama sebepleri ve tedavileri.

4-Larengoloji :
Ses teli ve civarının iltihabi hastalıkları (larenjitler), ses teli nodüller,gırtlak kanserleri,konuşma bozuklukları.

5-Baş ve Boyun Cerrahisi Hastalıkları :
Tükürük bezlerinin (kulak önü,çene altı ve dilaltı) iltihabi hastalıkları ve tümöral şişlikleri,troid bezi cerrahisi,boyundaki kitlelere (şişlik) yaklaşım onların sebeplerinin aranması ve gerekirse ameliyatla tedavileri,tiroglossal kistlerin ve sinüslerin tedavileri.Baş-boyun bölgesinin tüm kanserleri orofarenks (ağız içi),dil,çene.

6-Maksillofasial ve Fasial Plastik Cerrahi :
Burun estetiği,kepçe kulak benzeri estetik operasyonlar,çene ve yüz kemiklerinin hastalıkları ve tedavisi.