Aşırı Terleme Nedir?
Terleme; vücudun ısı dengesini kurmayı sağlayan normal bir fonksiyondur. İnsan vücudunda gelişen bazı toksinlerin de vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Egzersiz, heyecan, stres, fiziksel olarak yorgunluk, aşırı baharat tüketimi gibi durumlarda terleme miktarında artma görülebildiği gibi sıcak havalarda vücut ısı artışını düzenlemek için de terlemede artış görülür. İnsan vücudunun fizyolojik bir fonksiyonu olan terleme, bazı kişilerde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiperhidrozis adı verilen hastalıkta; herhangi bir aktivite olmaksızın, hava sıcaklığından bağımsız olarak vücudun özellikle el, koltuk altı, ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı miktarda terleme görülür. Aşırı terleme, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 1’inde görülen bir rahatsızlıktır.

 

Aşırı terleme belirtileri nelerdir?
Belli bir nedene bağlı olmayan aşırı terlemeye primer hiperhidroz denir. Hem kadın hem de erkeklerde eşit oranda görülür. Ortalama başlangıç yaşı genellikle 25 yaş civarıdır. Ancak el terlemesi ve ayak terlemesi daha erken başlayabilir. Primer bölgesel hiperhidrozon tanısının konulabilmesi için hastada en az 6 ay süren bölgesel ve aşırı terleme yanında şu belirtilerin olması gerekir:
-Haftada en az bir terleme atağının olması
-Terlemenin simetrik olması
-Hayat kalitesini bozması
-25 yaşından önce ortaya çıkmış olması
-Aile öyküsü olması
-Uykuda terleme olmaması
Aşırı terleme, kişileri çok rahatsız ettiği için psikososyal sorunlara neden olabilir. Ayrıca aşırı terleyen bölgelerde mantar enfeksiyonları da sık görülür.

Kimlere Uygulanır?
Tedavi hamileler, emziren anneler ve bazı özel kas-sinir hastalığı olanlar dışında herkese uygulanır.