Ayrıntılı Ultrason Nedir?

“Ayrıntılı Ultrason” ya da “Detaylı Ultrason” muayenesi, normal gebelik takibi sırasında yapılan ultrason muayenelerinden farklı olarak yüksek görüntü kalitesiyle ve bebeğin tüm organlarının incelendiği bir muayenedir.

Hamilelik öncesi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönem, anne adayları için heyecan ve mutluluk verici bir süreç olmasına karşın yorucu olabilir. Bazen de zorlukların üstesinden gelinmek zorunda kalınabilir. Gebelik planlaması yapan anne adaylarına hamilelik döneminde “Ayrıntılı Ultrason” yapılması tavsiye edilir. 
Anne adayı ve bebek için olası riskli durumların tespit edilerek gereken önlemlerin üst düzeyde alınması, sağlıklı doğum için büyük önem taşır.

ayrıntılı-ultrason

 

Ayrıntılı Ultrasonun Diğerlerinden Farkı Nedir?

3 ve 4 boyutlu görüntülemenin yapılma amacı daha çok bebeğin anne karnındaki yatış pozisyonunun uygun olup olmadığını görüntülemektir. Fakat anne karnındaki su miktarı veya bebeğin kilosuna bağlı olarak görüntülemenin yapılması mümkün olmayabilir. Bu sebeple bebeğin durumunun %100’ü incelenemez.

Yani “Ayrıntılı Ultrason” muayenesinde; 2 Boyutlu Görüntüleme, Doppler ve Renkli Doppler, 3 ve 4 Boyutlu Görüntüleme türlerinin hemen hemen hepsinden faydalanılır.
Anne adayının ve bebeğinin sağlık durumları en ince ayrıntılarına kadar raporlanır.

Ayrıntılı Ultrasonda Neler Değerlendirilir ve Raporlanır?

Yapılan muayenede bebeğin organlarından:

  •  Kafatası, beyin, beyin içi boşluklar, beyincik,
  •  Yüzde; dudak, damak, burun, gözler,
  •  Omurga bütünlüğü,
  •  Göğüs kafesi, kalp, kalp odacıkları, kalbe giren ve çıkan büyük damarlar, akciğer,
  •  Karın ön duvarı, karın içinde bulunan böbrekler, mide, karaciğer, safra kesesi, idrar torbası ve bağırsaklar,
  •  Genital (cinsel) organlar,
  •  El ve ayaklarda kemik sayıları, şekil bozukluğu incelenmesi,
  •  Anne karnında bebeğin duruş şekli, içinde bulunduğu gebelik kesesi içinde su miktarı, bebeğin içinde bulunduğu su miktarı, plasenta (bebeğin eşi) yerleşimi ve rahim ağzı uzunluğu,
  •  Göbek kordonundaki damarların sayısı,
  •  Büyüme takibi için ölçümler (kafa çapı, kafa çevresi, karın çevresi, kemik uzunlukları), kafa içi yapılar, yüz profili ve burun kemiği, üst dudak bütünlüğü, ense kalınlığı gibi,

Birçok ölçüm yapılarak bebekteki büyüme saptanır, bebeğin merkezi sinir sisteminde, göğüs boşluğunda, mide ve bağırsaklarda, iskelet sisteminde, böbrek ve idrar yollarında anormallik olup olmadığı tespit edilir.

 

Ayrıntılı Ultrason Gebeliğin Hangi Haftalarında Yapılır?

11-13. Haftası (Tüm gebelerde)

18.-23 haftaları (Tüm gebelerde)

24. hafta ve sonrası (Yüksek riskli gebeliklerde)

Ayrıntılı ultrason, riskli gebelikler, doğumsal sakatlık ve hastalıklar konusunda uzman bir perinatoloji uzmanı tarafından yapılır.

Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez. Ayrıntılı ultrasonografi raporu gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

ultrasonografi

 

İlk Üç Ay Erken Gebelik Ultrasonografi

Gebeliğin anne rahmine yerleşmesinden sonra belirli haftalarda değerlendirilmesi, özellikle bazı önemli durumların tespiti amacı ile yapılmaktadır. Bu işlem anne ve bebeğe zarar veren bir inceleme değildir. İşlem sonucunda yazılan raporda aşağıdakiler hakkında bilgi verilir;

– Gebelik kesesinin sayısı ve yerleşim yerleri

– Gebeliğin iç veya dış gebelik ayrımının yapılması

– Gebelik kesesinin gelişimi gösteren yapısı

– Bebeğin kalp atış hızı ve ritmi

– İkiz gebeliklerde bebeklerin eşlerinin tek veya ayrı olduğunun incelenmesi

– Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi

– Gebelik kesesi ile ilişkili kanama olup olmadığı

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklere, başvuru yapan hastalarımıza gebeliğin ilk üç ay ultrasonografi işlemi yapılmakta ve bir rapor olarak verilmektedir.

11-13 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografisi

Anne rahminde bulunan bebeğin detaylı ilk incelemesi 11-13. hafta arasında yapılmaktadır. Bu ultrasonografi bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografi işlemidir.

İşlem karından ve vajinal yoldan yapılır.

Detaylı incelemenin ilk basamağı kabul edilen 11-13. hafta ultrasonografi işlemi ile bebeğiniz hakkında aşağıdaki bilgiler elde edilir;

 Bebeğin gelişim haftası

 Bebeğin eşinin yerleşim yeri

 Bebeğin suyunun miktarı

 Bebeğin ense saydamlığının kalınlığının ölçülmesi

 Bebeğin burun kemiğinin incelenmesi

 Bebeğin kalp yapısı ile ilgili temel bulgular

 Bebeğin diğer gelişim bölgeleri olan beyin, mide, böbrekler, mesane, karın duvarı, bağırsaklar, omurga, el ve ayaklar hakkında ilk ve önemli bilgiler

 Bebeğin özel damar yapılarının Renkli Doppler ile incelenmesi

 Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi

Ultrasonografi sonrasında bu bilgileri ve izlenen diğer bulguları içeren hekiminizin değerlendirmesi bir rapor halinde size sunulur.

11-13. hafta testi bebeğe yapılan ilk ayrıntılı ultrasonografi işlemidir. Bu yol ile bebeğiniz hakkında hem genetik hem de görülür sakatlık ihtimalinin ilk araştırması gerçekleştirilmiş olur. Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde 11-13. Hafta ultrasonografi işlemi uygulanmaktadır.

 

18-23 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografi

İlk trimester ayrıntılı ultrasonografisinin ardından gebeliğin 18-23. haftaları arasında ayrıntılı ikinci bir ultrasonografik inceleme daha yapılır.

Detaylı veya ayrıntılı ultrasonografi gebelik izleminin en önemli parametreleri arasındadır.

 

24 Hafta ve Üzeri Ayrıntılı Ultrasonografi

Normalde tüm gebeliklerin belirli haftalarda ayrıntılı ultrasonografi ile incelenmesi önerilmektedir.

Bu işlemler gebeliğin belirli haftalarında yapılır. Bunlar;

– 11-13. hafta (1. trimester) ayrıntılı ultrasonografi işlemi

– 18-23. hafta (2. trimester) ayrıntılı ultrasonografik inceleme işlemi

Ancak, bazı durumlarda, ileri gebelik haftalarında görülen gelişmelerin yeniden incelenmesi, tekrar değerlendirilmesi ve aileye ayrıntılı bir detaylı ultrasonografi raporu verilmesi gerekebilmektedir.

Bazen de hastalar bazı özel nedenlerden ayrıntılı ultrasonografi haftasını geciktirebilmektedirler.

Bu ve benzeri nedenlerle ileri gebelik haftalarında da ayrıntılı ultrasonografi yapılmaktadır.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde 24. hafta ve üzeri bir dönemde başvuran hastalara da detaylı ultrasonografik inceleme işlemi uygulanmaktadır.

 

Nasıl Uygulanır?

Ayrıntılı Ultrasonografi Nasıl Yapılır?

Ayrıntılı ultrasonografi işlemini basamaklarını aşağıda sırası ile görebilirsiniz;

 

Randevu Alma

İşlem tüm gebeliklerde 18. haftadan sonra uygulanabilmektedir. Gebeliğin uygun haftası hesaplanıp (18-23. hafta), aileler kendilerine uygun bir güne randevu alabilmektedir.

 

Randevuya Gelme

İşlem, yapısı gereği ortalama 30-45 dakika sürebilmektedir. Bu süre bazen 1 saati bulabilir bazen de ileriki günlerde tekrarlanabilir.

 

İşlem Sırasında Aç Mı Tok Mu Olmalıyım?

Bu muayene için aç olunması gerekmemektedir.

 

İşlem Nasıl Yapılır?

Genellikle karından yapılan bir ultrasonografi işlemidir. İşlemin sonunda rahim ağzının ölçümü ve gerekirse bazı detaylar için vajinal yoldan ultrasonografi yapılır.

 

Rapor Neleri İçerir?

Ayrıntılı ultrasonografi raporu gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

 

Ayrıntılı Ultrason Tekrar Yapılabilir Mi?

Daha önce başka bir merkezde bu işlemi yaptırdınız ve tekrar yaptırmak istiyorsanız bunu yaptırabilirsiniz. Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez.

İleri haftalarda ayrıntılı ultrason işlemi tekrarlanır mı? Ayrıntılı ultrasonografi için genel olarak 18-23. hafta aralığı belirlense de ileri gebelik haftalarında da belirli bölgelerin tekrar incelenmesi amacı ile detaylı inceleme yapılabilir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde detaylı (ayrıntılı) ultrasonografik inceleme hizmeti verilmektedir.

 

Fetal Kalp Ultrasonografi – Ekokardiyografi

Anne karnında bebeğin ilk kalp incelemesi gebeliğin 11-13. Haftalarındaki 1. Trimester detay ultrasonografisinde yapılır. Ancak bu incelemenin gebeliğin ileri haftalarında tekrar edilmesi gerekir.

18-23. haftalar arasında yapılan ayrıntılı ultrasonografik inceleme ile bebeğin kalbi tekrar değerlendirilir.

Ancak özellikli fetal kalp değerlendirmesi için 22. hafta uygun zamandır. Bazı kalp hastalıkları ileri gebelik haftalarında kendini göstermektedir. Bu nedenle olası risk faktörleri var ise ileri gebelik haftalarında da bu inceleme tekrar edilmektedir.

 

Fetal kalp incelemesi özellikle önerilen gebelikler ve risk faktörleri şunlardır;

 Önceki gebeliğinde kalp anomalisine sahip bebeği olan aileler

 Şeker hastalığı gibi bazı metabolik hastalığı olan anne adayları

 Anne veya baba adayında doğumsal kalp kusuru olan aileler

 Tek yumurta ikizi olan ikiz gebelikler

 Sara hastalığı olan anne adayları

 Gebeliğin erken dönemlerinde bazı enfeksiyonları geçiren anne adayları

 Belli grup ilaç kullanımı olan anne adayları

 1.ve 2. Trimester incelemelerinde fetal kalp hastalığı şüphesi dışlanamamış bebekler

Yukarıda verilen risk faktörlerinin varlığında bebeğin kalbi daha detaylı rapor edilmekte ve bu ultrasonografi işlemi gebeliğin son üç ayında tekrar edilmektedir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde fetal ekokardiyografi hizmeti verilmektedir.