Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir ? 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Kas-iskelet sistemi problemleri,nörolojik hastalıklar,kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşan,tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların önlenmesi,teşhisi,tedavisi ve rehabilitasyonuyla ilgilenen tıp dalıdır.     

FİZİK  TEDAVİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

      Sık sorulan sorular:

1) Fizik tedavi kaç saar sürer kaç seans uygulanır?

          Fizik tedavi 1-1,5 saat sürer toplamda 15-30 seans uygulanır.

2)       Fizik tedavinin yan etkisi var mıdır ?

           Modern cihazlarla ve eğitimini almış uzman kişilerce yapıldığı sürece fizik tedavinin herhangi bir yan etkisi yoktur.

3)       Fizik tedavide kullanılan cihazlar radyasyon yayar mı ?

           Bazı cihazlarda minimal düzeyde vardır ancak bu doz insan sağlığına zarar vermeyecek ölçüdedir.

4)        Hangi durumlarda fizik tedavi uygulaması sakıncalıdır?

             Teşhisi konulmamış hastalık,mikrobik iltihaplı durumlar,aktif kanser veya kanser şüphesinin olduğu durumda,ileri kalp ve dolaşım sorunları,açık yaralar,şuur ve duyu kayıpları gibi durumlarda sakıncalı olabilir. Bu nedenle mevcut hastalık ve şikayetler hakkında hekime mutlaka tam bilgi verilmelidir.

5)         Fizik tedavi soğuk mevsimlerde uygulanabilir mi?

            Fizik tedavi her mevsimde alınabilir.Soğuk mevsimlerde tedavi sonrası makul bir korunma yeterlidir.

6)         Fizik tedavi uzmanına başvuran her hasta fizik tedaviye alınır mı?

            Fizik tedavi uzmanı hastayı önce muayene eder ağrı,kuvvet kaybı,eklem limitasyonu gibi sorunları belirler teşhisi koyar ve gerekli gördüğü taktirde tedaviye yönlendirir.

 

Ünitemizde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

 

Nörolojik Hastalıklar

     — İnme-Kısmi felç (hemipleji, hemiparezi)

     — Multiple skleroz (MS)

     — Serabral palsi (CP)

     — Omurilik yaralanmaları (parapleji, tetrapleji….)

     — Brachial plexus yaralanmaları

     — Parkinson

     — Poliomyelit (çocuk felci)

     — Yüz felci (Bell’s Palsi)

Romatizmal Hastalıklar

     — Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)

     — Osteoartrit (eklemlerde kireçlenme)

     — Osteoporoz (kemik erimesi/ zayıflığı)

     — Fibromiyalji (vücuttaki yaygın ağrılı durum)

     — Romatoid artrit(iltihaplı romatizma), Ankilozan spondilit

     — Kol,dirsek,el ve bilek ağrıları(sinir sıkışmaları,tenisçi dirseği,golfçü dirseği,karpal tünel sendromu….)

     — Ayak,ayak bileği ağrıları (düz tabanlık,çekiç parmak,hallux valgus….)

     — Ağrılı eklem sorunları(omuz diz problemleri)

     — Diğer romatizmal hastalıklar(yumuşak doku romatizması,tendinit,eklem ve kas zorlanmaları..)

Ortopedik Hastalıklar

      — Spor yaralanmaları

       —  Kalça,diz ve diğer eklem protezleri

       — Ampute rehabilitasyonu

       —  Kas yırtılmaları,yapışıklıklar,eklemde hareket kısıtlılığı

        — Menisküs ve bağ yaralanmaları ile ameliyat sonrası rehabilitasyon

        — Kırık,çıkık,burkulma durumları sonrasında rehabilitasyon

        — Skolyoz(omurga eğriliği)

 A ve B grubu  Hastalıklar

İnme-Kısmi felç (hemipleji, hemiparezi)                                                                                   

Multiple skleroz (MS)                                                                                          

Serabral palsi (CP)                                                                                            

Omurilik yaralanmaları (parapleji, tetrapleji….)                                                                                         

Brachial plexus yaralanmaları                                                                                            

Parkinson                                                                                                

Lenfödem

İnme-Kısmi Felç  

Felç, diğer adıyla inme, beyne kan akımı sağlayan damarlardan birinin farklı sebeplere bağlı olarak tıkanması sonucu gelişen , hastanın günlük hayatını ciddi oranda kısıtlayan oldukça ciddi bir  durumdur.  Hastalarda kalıcı hasarların ve sakatlıkların önlenmesi , hastanın maksimum bağımsızlık kazanabilmesi için erken dönemde ve iyi bir fizik tedavi alması şarttır.

kısmi-felc

Serabral palsi (CP)

Serebralpalsi (SP) gelişmekte olan beyinde herhangi bir nedenle meydana gelen ilerleyici olmayan, motor ve duruş bozukluğuyla birlikte bilişsel, duyusal ve zeka olarak da problemler görülebilen klinik bir durumdur. SP’li çocuklarda normal motor gelişimin desteklenmesi, bağımsız fonksiyonel hareketin saptanması ve oluşabilecek ikincil problemlerin önlenmesi adına fizik tedavi oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Lenfödem

Lenfödem; lenfatik sıvının hücreler arası dokuda birikerek, çoğunlukla kollarda veya bacaklarda bazen de gövdede şişkinlik yapmasıdır. Cerrahi sonrasında radyasyona maruz kalma, travma veya enfeksiyon sonrası  ya da meme kanseri gibi bazen kanser tedavisi için lenf düğümlerinin alınması sonrası gelişen şişlik olan bölgede ağırlık, ağrı, duyu ve hareket kaybı, ciltte gerginlik gibi problemlere yol açan uzun sürede ortaya çıkan ve tedavisi de uzun sürebilen bir hastalıktır.