KATARAKT cerrahisi en ileri yöntem olan fakoemülsifikasyon (FAKO) tekniği ile dikişsiz yapılmaktadır. Bu yöntemde ameliyat öncesi iğne yapılmadan damla ile uyuşturularak 2,5-3 mm boyutlarındaki küçük kesi ile operasyon gerçekleştirilir. Yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Hastalar kısa süre içerisinde normal görme seviyesine ulaşabilmektedir.

           Çocuk hastalarda, yenidoğan döneminde rutin göz muayenesi, okul öncesi ve okul çağında gözlük ve ŞAŞILIK muayenesi yapılmaktadır. Gerekli hastalarda şaşılık operasyonları kliniğimizde yapılabilmektedir.

            GLOKOM (göz tansiyonu) tanı ve takibi detaylı olarak yapılmaktadır. Gerekli hastalarda  lazer ve ameliyatlar yapılmaktadır.

 

Kliniğimizde yapılan uygulamalar 

 • Bilgisayarlı gözlük muayenesi

 • Dijital gözlük ölçümü

 • Göz tansiyonu ölçümü

 • Biomikroskopi

 • Direkt ve indirekt oftalmoskopi

 • Pakimetri (kornea kalınlığı ölçümü)

 • Biometri

Kliniğimizde  yapılan operasyonlar

 • Katarakt cerrahisi (FAKO)

 • Şaşılık cerrahisi

 • Gözyaşı kanalı tıkanıklığı cerrahisi

 • Göz kapağı ameliyatları

 • Pterjiyum ameliyatları

 • Göz kapağında kitle operasyonları