MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) Nedir ?

Manyetik Rezonans Görüntüleme büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmek, sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve tanımlamak için kullanılan bir tıbbi tekniktir.
X ışınları yerine ses dalgaları ile çalışması nedeniyle çok küçük bebeklerde ve hamilelerde bile (hamileliğin ilk üç ayında mutlak bir gereklilik olmadıkça tercih edilmez) tanısal amaçla güvenle kullanılabilen bir yöntemdir.

MR İncelemesinde Hazırlık ve İnceleme Süreci Nasıldır ?

 • MR için ekstra bir hazırlığa gerek yoktur. Aksine bir uyarı yapılmadıkça hasta yemeklerini yiyip ilaçlarını alarak gelebilir.
 • Hastanın MR çekimi için tıbbi geçmişi ile ilgili bir form doldurması gerekmektedir. Ayrıca hasta üzerinde bulunan manyetik alandan etkilenecek, saat, kredi kartı, metal eşya vs. malzemeleri MR odasına girmeden önce çıkarmak zorundadır.
 • Eğer mesane doluysa aksi söylenmedikçe çekim öncesi idrarını yapmasında
  bir sakınca yoktur.
 • İnceleme süresi çekim bölgesi ve hastalığa göre değişmekle birlikte 5 ile
  45 dakika arasında sürmektedir. Bu süre içinde hastadan hareketsiz kalması istenecektir. En küçük bir hareketin görüntülerde bozulmaya neden olacağı da hasta tarafından bilinmelidir.
 • Bazı durumlarda görüntü kalitesini iyileştirmek ve tanının güvenliğini arttırmak için özel tasarlanmış MR kontrast ajanlar enjekte edilebilir.Bu ilaçlar MR görüntülerinin detaylarını netleştirmeye yardımcı olacaktır.

 

MR Çekimi Hangi Durumda Yapılır ?

 • MR vücudun değişik bölgeleri için değişik amaçlarla uygulanabilir. Migren, baş ağrılarında, nörolojik rahatsızlıklarda, beyin tümöründen şüphelenilen hastalarda, epileptik nöbet geçiren hastalarda, göz, kulak, çene eklemi problemi olan hastalarda, omurga problemi, disk kaymaları ve disk fıtıklarında, omuz, diz gibi eklemler ve bağların değerlendirilmesinde, spor yaralanmalarında, kalp hastalıklarında, göğüs ve karın iç organ rahatsızlıklarında, kemik yapı rahatsızlıklarında MR değerlendirme yapılabilir.
 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları Hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler
 • Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları, Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri
 • Beyin ve boyun damarları anjiografi
 • MRCP, MR pyelografi
 • Kinematik incelemeler
 • Tüm vücut metastaz taraması

Hastanemiz de 1,5 tesla gücünde, 2017 model son sistem kapalı MR ve ayrıca açık MR bulunmaktadır

 

Bilgisayarlı Tomografi Nedir ?

 • Tomografi, bilgisayar teknolojisi kullanılarak x-ışınları yardımıyla hastaların incelenmek istenen bölgesinin kesit şeklinde görüntülenmesini sağlayan bir tanı şeklidir.

Bilgisayarlı Tomografinin Röntgene Göre Faydası Nedir?

 • Bilgisayarlı tomografi (BT) teknolojisi ile birlikte, önceden klasik yöntemlerle görülemeyen yumuşak dokular artık detaylı olarak rahatlıkla görüntülenebilmektedir. Bu sayede teşhis ve tanıda daha kesin ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir.
 • Çekilen grafilerde doz ayarı yapılabilmekte böylece kemik yapılar ve yumuşak dokular ayrıca incelenebilmektedir.

Tomografi Nasıl Çekilir?

 • Bilgisayarlı tomografi cihazı, elektronik aksamının yanı sıra bir de hastanın uzanacağı bir masaya sahiptir.
 • Hasta, cihaz çalıştırılmadan önce masaya uzanıp kıpırdamaksızın yatar.
 • Bilgisayarlı tomografi taraması, hastanın sorununa veya tomografisi alınacak bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Hastanın uzandığı bilgisayarlı tomografi cihazının masası, el ile ya da uzaktan kontrol edilerek cihazın boşluğuna sokulur.
 • Cihazdaki x-ışını kaynağı hastanın çevresinde 360 derecelik bir dönüş yaparken dedektörler vücudun içinden geçen x-ışınlarını tespit eder ve gelen verileri bilgisayara aktarır. Cihazın çalıştırılıp istenen bölgenin tomografisinin yani kesit olarak görüntüsünün alınması yaklaşık 10 dakika içinde gerçekleşir.
 • Hastalığın durumuna göre patolojiyi belirginleştirmek için damar yolu ile kontrast madde verilerek daha detaylı çekimler yapılabilir.

Bilgisayarlı tomografi hangi hastalıkların tanısında kullanılır?

 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar
 • Hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler
 • Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri
 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları
 • Beyin ve boyun damarları anjiografileri

 

Hastanemizde 2017 model üstün teknolojiyle donatılmış GE marka tomografi cihazı bulunmaktadır

 

Röntgen

Dijital Mamografi

Mamografi Nedir?
Mamografi, düşük dozda çekilen bir meme röntgen filmidir.


Mamografi Ne Sıklıkta Çektirilmelidir ?
Kırk yaşını geçen kadınlar her yıl veya iki yılda bir mamografi çektirmeli ve her yıl uzman bir hekime meme muayenesi olmalıdır.
Elli yaşını geçen kadınlar ise her yıl mamografi çektirmeli ve hekime muayene olmalıdır.

Memede Bir Kitle Tespit Edildiğinde Ne Yapılmalı ?
Memede bir kitle tespit edilince bunun kanser mi, yoksa başka bir hastalık mı olduğu araştırılmalıdır. Şunu önemle vurgulamak gerekir ki, memede saptanan her kitle kanser değildir. Bu nedenle, memede şüpheli bir kitle saptanınca, hemen korkup telaşlanmaya ve paniğe kapılmaya gerek yoktur. Memede bir kitle saptandığında, bir hekime başvurarak mamografi gibi ileri tetkiklerin yapılması gereklidir.

Neden Mamografi Çektirmek Önemlidir ?
Yaşamı boyunda her 10 kadından birisi meme kanserine yakalanmakta ve her 8 kadından birisi meme kanseri nedeniyle ölmektedir. Meme kanserinin erken tanısı için mamografi çektirmek gerekliliktir.

 

Doppler Ultrasonografi 

Renkli Doppler Ultrasonografi Nedir ?

 • Ultrasonun spesifik bir incelemesi olup, damarları incelemede kullanılır.
 • Doppler ultrason damariçi kan akımı hakkında bilgi verir.
 • Doppler yardımı ile damar içi pıhtıları, plakları ve doğumsal oluşum bozukluklarını görebiliriz.
 • Damarlardaki kan akım hızına göre hekime anjioplasti için karar vermesine yardımcı olur.

Doppler Kullanım Alanları Nelerdir ?

 • Boyun büyük damarlarının incelenmesi (inme, baş dönmesi vb.)
 • Üst ve alt ekstremite arteriel sistemin incelenmesi (damar tıkanıklıkları)
 • Üst ve alt ekstremite venöz sistemin incelenmesi (varis, pıhtıya bağlı tıkanma)
 • Karın içi büyük damarların incelenmesi (genişleme, daralma )
 • Erkek üreme sistemi hastalıklarında (varikosel, impotans)
 • Tümöral kitlelerin iyi/kötü huylu ayırımı
 • Gebelikte çoçuk gelişiminin takibi

 

 

4 Boyutlu Ultrason Nedir ?
4 boyut ifadesi çekim sırasında, anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu görüntülerinin fotoğraf kareleri gibi eş zamanlı görüntülenmesini ifade etmektedir.

4 boyutlu Ultrasonun Görüntü Kalitesi Nasıldır ?

 • 4 boyutlu ultrason  görüntü kalitesi standart 2 boyutlu ultrasonlardan çok daha iyi olup, adeta MR cihazındaki gibi dokulardaki detaylar ayrıştırılabilmektedir.
 • 4 boyutlu ultrason ile bebeğin kaşlarını çatması, gülmesi, esnemesi, parmak emmesi gibi hareketleri anlık ve hızlı bir şekilde izlenebilmektedir.


4 Boyutlu Ultrasonu Kimler Yapar ? 
Dört boyutlu ultrason maniplasyon gerektirdiği için, konusunda uzman tecrübe sahibi Radyoloji ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları tarafından kullanılabilmektedir.

4 Boyutlu Ultrasonun Klasik Ultrasonlara Göre  Avantajları Nelerdir ?

 • 4 boyutlu ultrason cihazları ile gebeliğin çok erken döneminde cinsiyet, yarık damak, yarık dudak, eksik parmak, beyin ve omurilikten kaynaklanan rahatsızlıkların erken tanısı konulabilmektedir.
 • Ense kalınlığı ölçümüyle görülen “Mongolizm” (Down Sendromu) 4D ultrason sayesinde 3. ayda taranabilmektedir.Bu nedenlerle dört boyutlu ultrasonlar, geleneksel 2 boyutlu ultrasonlara göre daha çok tercih edilmektedir
 • 4 boyutlu ultrason geleneksel iki boyutlu inceleme özelliğinin yanı sıra hem renkli doppler hem de 3. boyut özelliğini birlikte içermesi ile bebek heyecanına kapılan ailelere dördüncü aydan itibaren cinsiyeti öğrenme fırsatı tanımaktadır.


Her İncelemede 4 Boyutlu Ultrason ile İyi Görüntüler Alınabilirmi ?
4 boyutlu ultrasonun tatminkar bir şekilde yapılması, bebeğin etrafındaki amnion dediğimiz suyun yeterliliğine ve bebeğin görülmek istenen organının uygun pozisyonda olması ile sağlanabilmektedir.

4 Boyutlu Ultrason Hangi Konularda Tanı ve Teşhis Konusunda Önemli
Bir Yere Sahiptir ?

 • Bebeğin cinsiyetinin daha erken dönemlerde belirlenmesi (uygun pozisyonda olmasına bağlı olarak)
 • Bebeğin gelişimsel analizi
 • Çoğul gebeliklerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi
 • Rahimin yapısal problemlerinin teşhisi
 • Plasentada oluşabilecek anomallilerin saptanması
 • Anormal kanamaların sebeplerinin teşhis edilmesi
 • Dış gebeliğin tanısı
 • Yumurtalık tümörleri ve myomlarının teşhisi
 • Plasentanın yerleşiminin belirlenmesi

 

 

Ultrason Nedir ?

Ultrason yüksek frekanslı ses dalgalarının vücuda yollanarak iç organların görüntülenmesidir. Geri gelen dalgalar cihazda canlı imajlar olarak görünür.

Ultrason cihazı ses dalgalarının değişik yoğunlukta dokular içinde farklı hızlarda ilerlemesi ve yansıması prensibine dayanan bir mekanizma ile çalışır.
 

Ultrasonun Diğer Görüntüleme Tetkiklerine Göre En Büyük

Avantajı Nedir ?

 • Ultrasonun en önemli özelliği, Noninvaziv (hastaya zarar vermeyen) ve genellikle ağrısız olması,basit, kolay kullanılımlı, ucuz olması, heryerde rahatlıkla bulunması ve radyasyon içermemesidir. 
 • Ultrason eşliğinde iğne biyopsisi yapılabilmektedir, ancak ultrason içi gaz dolu organları ve kemik dokusunu göstermez. 
 • Bir başka olumlu özelliği de elde edilen görüntünün gerçek zamanlı olması yani işlem yapıldığı sırada görüntünün monitör ekranında anlık olarak izlenebilmesidir.
   

Ultrasonun Kullanım Alanları Nelerdir? 

 • Hamilelik boyunca çoçuğun gelişimi ve sağlık takibi 
 • Boyun incelemesi (özellikle tiroid bezi hastalıkları) 
 • Karaciğer hastalıkları, safra kesesi taşı ve hastalıkları 
 • Böbrek taşı ve hastalıkları, idrar torbası hastalıklarında 
 • Kadın üreme sistemi hastalıklarında 
 • Erkek üreme sistemi hastalıklarında (prostat, penis skrotum)
 • Bazı kanser türleri taraması, enfeksiyon teşhisi 
 • Kalp incelemesi
 • Orbita 
 • Yüzeyel doku, meme, kalça eklemi incelemeleri

 

Kemik Dansitometri (Kemik Yoğunluk Ölçümü)

Kemik Dansitometri Nedir ?

Kemik yoğunluğu ölçümüdür. Cihaz düşük dozda X ışını ve bilgisayar kullanarak kemik yoğunluğu ölçümü yapmaktadır.
 

Osteoporoz Nedir ?

Osteoporoz, kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikroskobik yapısında bozulma sonucunda kemikte kırılma riskinin artmasına yol açan bir iskelet hastalığıdır. Herkes de olan kalsiyum kaybı bu hastalığa neden olur. Kaybedilen kemik geri kazanılamaz, ancak erken teşhis yapılırsa olduğu yerde durdurulabilir. Menopoz sebebi ile kadınlarda mutlaka olur. Ancak çeşitli sebeplerle gençlerde ve erkeklerde de görülebilir.
 

Kemik Yapısı Nasıldır ?

Vücudumuzun diğer dokuları gibi kemik de yasayan bir dokudur. Sert tabaka ve süngersi tabaka olmak üzere iki bölümden oluşur. 
 

Osteoporoz ile Kemik Yapısı Nasıl Bir Değişikliğe Uğrar ?

Erken dönemlerde kemik kompakt (sert) tabakası incelir,süngersi tabaka içindeki boşluklar büyür. Daha sonra ileri yaşta zayıflayan kemiklerde kırıklar oluşur.

 

Osteoporoz Sonuçları Nelerdir ?

Sırt kemikleri formunu kaybedince boy kısalığı ve kamburluk gelişir. Hafif bir travma ile kalça bilek omurga kırıkları meydana gelir. 
 

Osteporoz Belirtileri Nelerdir ? 

Genelde kırıklar oluşuncaya kadar herhangi bir belirti ve ağrı olmaz, ancak bazı kişilerde ileri yaşlarda romatizma zannedilen kemik ağrılarına neden olabilmektedir.
 

Kimler Osteoporoz Açısından Risk Gurubundadır ? 

 • Günlük beslenmesinde yeterince kalsiyumlu gıda (süt ve süt ürünleri) almayanlar
 • Düzensiz beslenen her yaş gurubundakiler
 • Şeker hastaları
 • Böbrek taşı düşürenler ve diğer böbrek hastaları
 • Uzun zaman kortizonlu ilaçlar, bazı anti asit mide ilaçları ve sakinleştirici ilaç kullananlar 
 • Aşırı çay, kahve sigara, alkol kullananlar
 • Genetik yatkınlığı olanlar
 • İkiden fazla doğum yapmış olanlar
 • Menopoz dönemindeki bayanlar
 • 50 yaşını gecen erkekler osteoporoz riski altındadır.


Osteporoz Teşhisi Nasıl Konur ? 

Günümüzde %1 gibi çok düşük oranlardaki kemik kayıpları bile KEMİK DANSİTOMETRİ ölçümü ile teşhis edilmektedir.