Dahiliye (İç Hastalıkları); Geleneksel ve modern tıbbın ana bölümlerinden birisidir. Her ne kadar iç hastalıkları bölümü bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak gastroenteroloji, endokrinoloji, hematoloji, nefroloji, immünoloji, onkoloji, geriartri gibi yan dalların doğmasından sonra önemi azalan bir ana bölüm gibi görünse de gün geçtikçe hastanın bir bütün olduğunun gerçeği ve gelişen dünyada, yaşlanan nüfusta birden çok hastalığın bir arada gözlenmesi ve hastanın sistemik olarak geniş bir pencereden değerlendirilmesinin önemi nedeni ile aksine önemi daha da artan bir bölüm haline gelmiştir.

Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı hikaye ve fizik muayene doğrultusunda gerekli modern tetkikler, laboratuar (kan, idrar, dışkı vb.), radyolojik incelemeler (röntgen, ultrasonografi, mammografi, bilgisayarlı tomografi, MR, kemik yoğunluğu, vb.), gerekli durumlarda endoskopik incelemeler (üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi, vb.) ve EKG gibi gerekli tüm tetkikleri kullanarak hastalıkların erken ve kesin tanısını sağlar.

 

İç Hastalıkları bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok yan dala ayrılmakla beraber hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, ileri tetkiklerinin yapılarak teşhisinin konulması ve tedavisinin düzenlenmesi açısından büyük önem taşır.

 

İç Hastalıkları bölümünün ilgilendiği hastalıklar;

Ateşli hastalıklar ve diğer enfeksiyon hastalıkları

Hipertansiyon

Tip 1 ve Tip 2 Diyabetes Mellitus (şeker hastalığı)

Tiroid hastalıkları (Hipotiroidi, Hipertiroidi vs.) ve diğer endokrinolojik (hormonal) rahatsızlıklar

Hiperlipidemi (Kolesterol ve trigliserid yükseklikleri)

Sindirim sistemi hastalıkları (gastrit, ülser, reflü, spastik kolit, vb.)

Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları (Siroz, safra kesesi taşı ve iltihapları)

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, akciğer hastalıkları (KOAH, kronik bronşit, amfizem, astım vb.),

Böbrek hastalıkları (Böbrek yetmezlikleri tanı, tedavi ve takibi)

Kansızlık ve kan hastalıkları tanı ve tedavisi

Çeşitli kanser hastalıklarının erken tanısı

Romatizmal hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıklarını kapsar.

 

Genel Dâhiliye Bölümünde konulan teşhis doğrultusunda hastalarımız gerektiğinde ayaktan tedavi gerektiğinde serviste veya yoğun bakım ünitesinde diğer bölümlerle işbirliği içerisinde yatarak tedavi ile sağlığına en kısa sürede ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Gerektiğinde ise iç hastalıkları yan dalları-endokrinoloji, gastroentroloji, romatoloji, vb. gerekse kardiyoloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, tüm cerrahi bölümler, psikiyatri bölümleri ile işbirliği içinde, gerektiğinde hastayı ilgili bölüme sevk ederek hastanın tüm sağlık problemlerinin çözümü için uğraşır.

 

Genel Dâhiliye hizmeti poliklinik muayeneleri, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up’ı içerir. Check-up kişinin herhangi bir şikâyeti olmaksızın belirli periyotlarla yapılan ve kişinin cins, yaş ve artan risk faktörleri doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı sağlık taramasıdır. Check-up’lar sayesinde birçok hayati önem taşıyan hastalıkların tanısının mümkün olan en erken dönemde konulabilmesi hastalıkların tedavi başarı olasılıklarını arttırabilmektedir.