EMG (Elektronöromyografi)

 • EMG  iki bölümden oluşan bir tetkiktir. Kas ve sinirleri inceler.

 • EMG nin birinci bölümünde; iletim çalışmasında sinirlerin ne kadar hızla iletim yaptığını hesaplar. Kasların üzerine yerleştirilen elektrodla ilgili sinire çok hafif bir elektriksel uyarım verilir.

 • Hastaya hiçbir zararı yoktur. Sadece kalp pili olan hastalarda bu tetkik kalpte ritim bozukluğuna (aritmi) neden olabileceği için yapılmaz.

 • EMG’nin ikinci bölümünde ise, çok ince özel olarak yapılmış, sadece bir hastaya kullanılıp atılan “disposable” iğneler kullanılır. Gerekli kaslara iğne ile girilerek bu kasların aktivitesine bakılır. Bu bölümde elektrik uyarımı yoktur. (“Coumadin” adlı kan sulandırıcı kullanan hastalarda dikkatli olunur)
   

EMG Hangi Hastalıkların Tanısında Yapılır ?

 • Bel ve boyun fıtıkları, kas hastalıkları, motor nöron hastalığı, nöropatiler, sinir sıkışmaları gibi ön tanısı olan hastalara uygulanır

 • Periferik ve kranial sinir yaralanmaları

 • Periferik sinir sıkışmaları (tuzak nöropatiler, karpal tünel sendromu, kübital tünel sendromu,tarsal tünel sendromu vs.).

 • Boyun ve bel fıtıkları teşhisi

 • Periferik ve kranial sinirlerin fonksiyonlarını bozabilen hastalıklar (şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, tiroid disfonksiyonları vs.)

 • Yüz felçi teşhis ve takibi

 • Kas hastalıklarının teşhisi (myopati vs.)

 • Kas-sinir kavşağı hastalıklarının teşhisi (myasteni gravis vs.)

 • Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının teşhisi (ALS, polio vs.)