Standart Ekonomik Check-Up paketi (Genç , aile hikayesi olmayan risksiz grup)

 

Hemogram ; Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Sedim, CRP; vücutta genel hastalıklar hakkında fikir verir. (Romatizma, enfeksiyon vs)

Glukoz ; Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.

Üre, Kreatinin, Na (Sodyum), K (Potasyum) ; Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır

AST, ALT; Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol, Trigliserid ; Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Demir, demir bağlama kapasitesi, Ferritin, vitamin B12 ; Demir ve B12 eksikliğini ve vücuttaki demir deposunu gösterir.

TSH ; Guatr (Tiroid bezi çalışması) hastalığı tarama testidir.

EKG ; Kalp-damar hastalıkları ve kalpte ritm (atım) düzensizliklerinin saptanmasında kullanılan yöntem.

PA Akciğer Grafisi ; Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

TİT (Tam İdrar Tetkiki)

Dâhiliye Muayenesi ve sonuç değerlendirme

  

 

Geniş Check-Up paketi

 

Hemogram; Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır.

Sedim, CRP ; vücutta genel hastalıklar hakkında fikir verir. (Romatizma, enfeksiyon vs)

Şeker hastalığı ve insülin direnci paneli (Açlık ve tokluk kan şekeri, HbA1C, İnsülin) ; Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur. İnsülin direnci hesaplanır.

Üre, Kreatinin, Na (Sodyum), K (Potasyum), Ca (Kalsiyum), Mg (Magnezyum) ; Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır

AST,ALT,ALP,GGT,T. Bilirubin ; Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.

T.Protein, Albumin ; Karaciğer ve böbrek hastalıklarında tanı ve takipte kullanılır.

Ürik asit ; Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Total Kolesterol, LDL-Kolesterol, HDL-Kolesterol, Trigliserid ; Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.

Demir, demir bağlama kapasitesi, Ferritin, B12, Folik asit, 25-OH vitamin D3 (D vitamini), Zn (Çinko) ; Vücutta vitamin ve mineral eksikliklerini gösterir.

Serbest T3, serbest T4, TSH ; Tiroid (Guatr) hastalıkları tanı ve takibinde kullanılır.

HBsAg, Anti HCV ; Hepatit (Bulaşıcı sarılık) tarama testleridir.

CEA, CA 19-9, AFP; Tümör belirteçleridir. Mide-barsak kanserlerinin tanı ve tedavi sonrası takibinde kullanılırlar.

Gaitada gizli kan ; Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

EKG, EKO ve Efor- treadmill testi ile kardiyolojik muayene

PA Akciğer Grafisi ve SFT (solunum fonksiyon testi) ; Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

TİT (Tam İdrar Tetkiki)

Tüm abdomen Ultrasonografisi ; Karın içi organlarda (böbrek,karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak,yumurtalıklar, rahim, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

Kemik Dansitometrisi; Özellikle menopoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortaya çıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısında kullanılmaktadır.

Diyetisyen görüşmesi

Erkeklerde PSA ile ürolojik muayene

Kadınlarda CA-125 ve CA 15-3, servikal smear ile jinekolojik muayene

Mammografi (Digital) çift taraflı ve Meme Ultrasonografisi; Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.

Dâhiliye Muayenesi ve sonuç değerlendirme

 

  

40 Yaş altı erkek hasta check-up                              

Standart Check-Up’a ilaveten ;

Şeker hastalığı ve insülin direnci paneli (Açlık ve tokluk kan şekeri, HbA1C, İnsülin) ; Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur. İnsülin direnci hesaplanır.

Kardiyolojik muayene (EKO+Treadmill-efor testi ile birlikte)

Tüm abdomen Ultrasonografisi; Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, prostat,lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

HBsAg, Anti-HCV; Hepatit (Bulaşıcı sarılık) tarama testleridir.

25-OH vitamin D3 (D vitamini)

Zn (Çinko)

Dâhiliye Muayenesi ve sonuç değerlendirme

 

 

 

40 Yaş üstü erkek hasta check-up

 

İlave olarak ;

 

GGK (gaitada gizli kan) ; Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

PSA (Prostat spesifik antijen) ve/veya ürodinamik testler ile ürolojik muayene

AFP (Alfa 15 Temmuz şehitler proteini), CEA, CA 19-9; Tümür belirteçleridir. Mide-barsak kanserlerinin tanı ve tedavi sonrası takibinde kullanılırlar.

SFT (Solunum Fonksiyon Testi); sigara içicilerinde veya nefes darlığı olanlarda

Kemik Dansitometrisi; Özellikle andropoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortaya çıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısında kullanılmaktadır.

Dâhiliye Muayenesi ve sonuç değerlendirme

Diyetisyen görüşmesi

 

 

  

40 Yaş altı kadın hasta check-up

Standart Check-Up’a ilaveten ;

Şeker hastalığı ve insülin direnci paneli (Açlık ve tokluk kan şekeri, HbA1C, İnsülin) ; Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur. İnsülin direnci hesaplanır.

Jinekolojik muayene (Servikal smear testi ile birlikte)

Tüm abdomen Ultrasonografisi; Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

HBsAg, Anti-HCV; Hepatit (Bulaşıcı sarılık) tarama testleridir.

25-OH vitamin D3 (D vitamini)

Zn (Çinko)

Dâhiliye Muayenesi ve sonuç değerlendirme

 

 

40 Yaş üstü kadın hasta check-up

İlave olarak;

Kardiyolojik muayene (EKO+Treadmill-efor testi ile birlikte)

GGK (gaitada gizli kan) ; Sindirim sisteminde, özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmalarında kullanılır.

AFP (Alfa 15 temmuz şehitler proteini), CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3; Tümör belirteçleridir. Mide-barsak kanserlerinin tanı ve tedavi sonrası takibinde kullanılırlar.

SFT (Solunum Fonksiyon Testi); Sigara içicilerinde veya nefes darlığı olanlarda

Mammografi (Digital) ve Meme Ultrasonografisi , çift taraflı; Meme kanserinin erken tanısında kullanılır.

Kemik Dansitometrisi; Özellikle menapoz sonrasında ve bazı ilaçların kullanımı ile ortaya çıkabilecek kemik erimesinin, kırıklara yol açmadan erken tanısında kullanılmaktadır.

Dâhiliye Muayenesi ve sonuç değerlendirme

Diyetisyen görüşmesi

 

GÖRÜNTÜLEME CHECK UP PAKETLERİ

 Beyin tarama                                    : Kranial + Kranial Difüzyon MR

Beyin ve omurga tarama    : Beyin , Servikal, Torakal, Lomber MR )

İç organ taraması                 : Tüm abdomen MR + Tüm Abdomen USG ( Gereğinde Kontrastlı Tüm Abdomen BT )

İskelet Kas Sistemi Taraması        : Sağ diz, Sol Diz, Lomber MR ( şikâyete göre eklem ya da omurga yeri değiştirilebilir )

Radyoloji Uzmanı değerlendirmesi ve raporlama