Özel Yaşam Hastanesi olarak hedefimiz hastalarımıza doğru ve güvenilir laboratuvar sonuçlarını en hızlı şekilde sunmaktır.laboratuvarımız en son teknolojiye sahip cihazlar ile hizmet vermektedir. 

Laboratuvarımız genç ve dinamik ekibimiz ile 7 gün 24 saat hizmetinizdedir.  
Laboratuvarımızda Biyokimya, Hormon, Hematoloji, Seroloji, İdrar, Gaita, İnfertilite, Mikrobiyoloji ve Patoloji tetkikleri yapılmaktadır. Çalışılan tetkikler bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. 
Laboratuvarımız bünyesinde Biyokimya Uzman Hekimi, Biyologlar ve Laboratuvar Teknikerleri görev almaktadır. 

Laboratuvar içerisinde sürekli olarak bakım, kalibrasyon ve kontrol uygulamaları ile hastalarımıza en doğru ve güvenilir sonuçlar verilmektedir. Sonuçlar online olarak poliklinik ve servislere ulaşmaktadır. Ayrıca hastalarımız sonuçlarını online olarak hastanemize ait internet sitesinden görebilir ve yazdırabilirler. 

Laboratuvarımızda hastalarımızdan örnek alımı ve test işlemleri sırasında tek kullanımlık malzemeler kullanılmaktadır. 

Laboratuvarımızda çalışılan test gruplarına ait açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

BİYOKİMYA

Tüm Klinik Biyokimya analizleri yapılmaktadır.

•  Karaciğer Enzimleri: AST (SGOT), ALT (SGPT), GGT 

•  Böbrek fonksiyon testleri: Üre, Kreatinin

•  Kan Yağları: Kolesterol, Trigliserid, HDL, LDL, VLDL

•  Kan Şekeri ve Şeker yükleme testleri, HbA1c, Mikroalbumin

•  Enzimler: CK, CK-MB, Amilaz, LDH, ALP 

•  Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi 

•  Bilirubinler

•  Elektrolitler: Sodyum, Potasyum, Klor

•  Kalsiyum,

•  Magnezyum

•  Fosfor

• Ürik Asit gibi pek çok rutin biyokimya analizi yapılmakta ve iki saatten kısa sürede sonuç verilebilmektedir.

HORMON

• Tiroid hormonları: T3, T4, Serbest T3, Serbest T4, TSH

• Gebelik ve fertilite hormonları: Beta HCG, FSH, LH, Prolaktin, Progesteron, Estradiol 

•  Erkek fertilite hormonları: Total Testosteron,  Serbest Testosteron 

•  Diyabet Hormonları: İnsülin 

•  Anemi (Kansızlık) Hormonları: Ferritin 

•  Vitaminler: Vitamin B12 ve Folat  

•  Tümör belirteçleri: CEA, CA 19-9, CA 15-3, CA 125, AFP, PSA 

•  Alerji:  Total IgE, Solunum Paneli, Yiyecek Paneli, Çocuk Paneli 

•  Kalp: Troponin I 

•  Hamilelerde anne karnındaki bebeğin genetik bazı hastalıklarının tarandığı ilk  (ikili test) ve ikinci trimester (Üçlü test) tarama testleri

SEROLOJİ


• Hepatit belirteçleri: HBsAg, Anti-HBs, HCV

• HIV (AIDS) 

•  ASO, CRP, RF (Romatizmal Faktörler) 

•  TORCH Paneli (Toksoplazma, Rubella, Sitomegalovirüs): Gebelik incelemeleri 

•  Brusella, Sifiliz ve Ülser (H. Pylori) testleri 

HEMATOLOJİ

• Kan sayımı (20 parametreli olarak)

• Kan grubu, Sedimantasyon

• PTZ, APTT iki saatten kısa sürede sonuç verilebilen testlerdendir.

İDRAR VE GAİTA TETKİKLERİ 

 • Tam İdrar Tetkiki (TİT)

• Kreatinin klerensi 

• Gaitada parazit 

• Gaitada gizli kan 

• Gaitada Rotavirüs 

İNFERTİLİTE TETKİKLERİ

• Spermiyogram 

• Sperm Yıkama 

 

**** AYRICA HASTANEMİZİN DÜZEN LABORATUAR GURUBUYLA ANLAŞMASI VARDIR