uroloji
 • Üroloji; kelime anlamı olarak idrar bilimi demektir.

 • İtrah etmek (vücuttan dışarı atmak)kökünden gelen idrar, vücudun en önemli ve en kıymetli ürünlerindendir. Muazzam dizayn edilmiş bir laboratuar gibi çalışan, bu görev için özelleşmiş organlar mevcuttur. Bu organların sağlığı ve hastalıkları için uzmanlaşmış doktorlara da Üroloji Uzmanı / Ürolog adı verilir.

 • Üroloji Uzmanı, temel olarak; idrarın yapımı, (böbrekler) kanalizasyonu (üreterler), depolanması ve boşaltılması (mesane, üretra, erkeklerde prostat bezi) ile ilgilenir.

 • Doğumsal kusurların (anomali) tedavisi ve takibi açısından Çocuk Ürolojisi (Pediatrik Üroloji) alt birimi ile geniş bir ilgi alanı mevcuttur.

 • Androloji başlığında toplanabilecek olan erkeklerin üreme ve cinsel sağlığı (penis, prostat bezi ve testisler) yine ürolojinin ilgi alanına girer.

 • Böbrek Üstü Bezinin (Adrenal) Cerrahi / Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları ile ilgilenir.

 • ÜroJinekoloji başlığı altında dakadınlarda idrar depolama, boşaltma kusurları ve idrar tutamama, kaçırma sorunları ile ilgilenir.

 

Üroloji Polikliniğinde Değerlendirilen Başlıca Hastalıklar şunlardır:

 

Genel Üroloji & Çocuk Ürolojisi

 • Böbrek Üstü Bezi (Adrenal) Hastalıkları:

  • Adrenal Tümörler, Kitleler

 • Böbrek Hastalıkları:

 • Böbrek Taşları

 • Böbrek Tümörleri, Kanserleri, Kistleri, Kitleleri

 • Böbrek Yaralanmaları

 • Böbrek İltihapları (Pyelonefrit, Abse)

 • Böbrek Tıkanıklıkları (UP Darlık)

 • Üreter Hastalıkları:

  • Üreter Taşları

  • Üreter Tıkanıklıkları

  • Üreterin Konjenital (Doğumsal) Kusurları

   • Darlıklar (UV Darlık: Uretero Vezikal Darlık)

   • Kaçaklar (VUR: Veziko Ureteral Reflü)

  • Üreter Tümörleri

 • Mesane Hastalıkları:

  • Mesane İltihapları (Sistit, İnterstisyel Sistit)

  • Mesanenin Tekrarlayan Enfeksiyonları (Kronik Sistit)

  • Aşırı Aktif Mesane Sendromu

  • Ağrılı Mesane Sendromu

  • Mesane Taşları

  • Mesane Tümörleri, Kanserleri

  • Nörojen Mesane (Felçli Hastalar, Doğumsal Beyin ve Sinir Problemi Olan Çocuklarda karşılaşılan idrar tutamama, idrar yapamama problemleri)

 • Prostat Hastalıkları:

  • Prostat İltihapları (Prostatit, Kronik Prostatit)

  • Prostat Absesi

  • Prostat kaynaklı Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (CPPS)

  • Prostat Bezinin İyi Huylu Büyümesi (BPH)

  • Prostat Kanseri

 • Üretra Hastalıkları:

  • Üretra İltihapları (Üretrit)

  • Cinsel Yolla Bulaşan (Zührevi) Üretra Hastalıkları (Akıntılar)

  • Üretra Tümörleri, Kanserleri

  • Üretra Taşları

  • Üretra Anomalileri (Hypospadias, Epispadias)

 

ANDROLOJİ:

 • Penis Hastalıkları:

  • Sertleşme Sorunları (Erektil Disfonksiyon)

  • Erken Boşalma (Prematür Ejakülasyon)

  • Penis cildinde cinsel yolla bulaşan lekeler (Siğiller)

  • Penis Eğriliği (Kurvatur)

  • Penis Plakları (Peyronie Hastalığı)

  • Penis Kanserleri

 • Testis Hastalıkları:

  • Testis ve Meni Kanalı İltihapları (Epididimit, Orşit)

  • Meni Kanalı Tıkanıklıkları

  • Varikosel

  • “Çocuk Sahibi Olamama”nın testise bağlı sebepleri ve hormonal problemler (İnfertilite)

  • Testis Tümörleri, Kanserleri

 

ÜROJİNEKOLOJİ:

 • İdrar Kaçırma (Stres İnkontinans)

 • Mesane Sarkması (Sistosel)

 • İdrar Çıkışı Kitleleri (Üretral Karunkül)

 • İdrar Yolu ile Vajen ve/veya Rektumun Anormal İştiraki (VezikoVajinal Fistül & RektoVezikal Fistül)

 

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TANISAL GİRİŞİMLER VE CERRAHİ İŞLEMLER

 

Mevcut teknolojik gelişmelerin sunduğu en güvenilir ve başarılı cerrahi ekipman donanımı ile birlikte;

 • Kapalı (Laparoskopik) ve Açık

  • Böbrek Tümörü (Kanseri) Ameliyatları (Radikal Nefrektomi , Parsiyel Nefrektomi, Nefroüreterektomi)

  • Böbrek Üstü Bezi Ameliyatları (Sürrenalektomi)

  • Mesane Tümörü Ameliyatları (TUR-Mt, Radikal Sistektomi, Parsiyel Sistektomi)

  • İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Ameliyatları (TUR-P, TUIP, Simple Prostatektomi)

  • Prostat Kanseri Ameliyatları Radikal Prostatektomi)

  • Testis Kanseri Ameliyatları (Radikal Orşiektomi, Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu, Testis Protezi)

  • Penis Kanseri Ameliyatları (Radikal / Parsiyel Penektomi)

 

 • Bebek, Çocuk, Erişkin, tüm yaş gruplarına uygun endoskopik cerrahi ekipman, Fluoroskopi, Ultrasonografi ve LAZER İşbirliği ile Böbrek, Üreter ve Mesane Taşı Ameliyatları:

  • Böbrek içindeki taşların, herhangi bir kesi işlemi olmaksızın, doğal idrar yolu kullanılarak; eğilebilen, yönlendirilebilir aletlerle, lazer enerjisi kullanılarak kırılması: Flexible URS & RIRS

  • Böbrek taşlarının, ciltten yerleştirilen bir tüp yoluyla böbreğe ulaşılarak kırılması ve çıkarılması: Perkütan Nefrolitotomi (PNL), Mini-PNL

  • Üreter yerleşimli taşların lazer enerjisi kullanılarak kırılması: URS & Pediatrik URS & Flexible URS

  • Mesane yerleşimli taşların lazer enerjisi kullanılarak kırılması: Endoskopik Sistolitotripsi

 • MR ve USG kılavuzluğunda, anestezi altındamaksimum konfor sağlanarak Prostat Biyopsisi

 • Çocuk Hastalar için anestezi uzmanı eşliğinde, konforlu biçimde, MR, CT, IVP, Sistografi, VCUG tetkikleri

 • Doğumsal Böbrek Bozukluklarının (Konjenital Anomali), düzeltilmesi: Pyeloplasty, Atnalı Böbrek Ameliyatları (İstmektomi)

 • İdrar Çıkışının Penis Altında Yerleşmesi (Hypospadias) durumlarında düzeltme ameliyatları

 • İdrarın, Mesaneden Üst Üriner Sisteme Kaçağının (VUR: Veziko Ureteral Reflü), endoskopik (Subüreterik Enjeksiyonlar) ve laparoskopik / açık cerrahi teknik ile düzeltilmesi (Üreteroneosistostomi)

 • Acil İdrar Çıkışı Tıkanıklıkları durumunda USG kılavuzluğunda Kateter (Nefrostomi, Sistostomi) uygulamaları.

 • İdrar Kaçırma Ameliyatları (TOT, TVT, Botox Enjeksiyonları, Artifisyel Üriner Sfinkter)

 • Mesane Sarkması Ameliyatları (Sistosel Onarımı, Anterior Colporraphy)

 • Anormal İdrar Yolu İştirakinin Düzeltilmesi Ameliyatları: Vezikovajinal Fistül Onarımı, Rektovezikal Fistül Onarımı

 • Sertleşme (Ereksiyon) Bozukluğu Ameliyatları (Penil Revaskülarizasyon, Penil Protez İmplantasyonu)

 • Kronik Prostatit / Kronik Pelvik Ağrı Sendromu vakalarında,Anestezi Uzmanı eşliğinde Pelvik Nöral Blokaj Tedavileri, Botox Enjeksiyonları

 • Genital Bölge Gangrenlerinin (Fournier Gangreni) Debridmanı

 • Erkek Genital Bölge Siğillerinin Tedavisi