Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Flexible Lazer İle Böbrek Taşı Ameliyatı

Özel Yaşam Hastanesi Kırıkkale Üroloji Doktoru Eser Helvacı’nın Kullandığı konforlu üroloji ameliyat yöntemi. 

Öncelikle Flexible laser ile böbrek taşı ameliyatları, son yılların en popüler ve etkili tedavi yöntemlerinden. Kısacası klasik cerrahi prosedürlerine göre daha az invazif ve daha az ağrılı. Bu sayede böbrek taşlarınızı çok daha az ağrılı bir operasyonla alıyoruz. Ayrıca Flexible laser ile böbrek taşı ameliyatında, taşları parçalayarak çıkartıyoruz. Çünkü Flexible esnek, bükülebilen, her yola uygun bir teknoloji.

Ayrıca, iyileşme süreniz de daha hızlı. Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi bu teknoloji ile böbrek taşı ameliyatlarında ilk tercihiniz olmalı. Lütfen ayrıntılı bilgi için linki tıklayın.

Avantajları

  1. Daha az ağrı: Flexible lazer ile böbrek taşı ameliyatı, cerrahi girişimler arasında en az ağrıya neden olanlarından biri. Bu sayede daha hızlı ve kolay bir şekilde iyileşiyorsunuz.

  2. Daha kısa iyileşme süresi: Flexible lazer ile yaptığımız ameliyatlarla diğer yöntemlere göre daha kısa. Bu nedenle daha hızlı bir şekilde normal hayatınıza dönüyorsunuz.

  3. Daha az kanama: Kanama riskiniz diğer yöntemlere göre daha düşük. Bu nedenle daha hızlı bir şekilde iyileşebiliyorsunuz.

  4. Daha az komplikasyon riski: Daha az komplikasyon riski taşıyor. Bu nedenle daha güvende ve rahat hissediyorsunuz

  5. Daha az cerrahi iz: Flexible lazer ile böbrek taşı ameliyatları, diğer yöntemlere göre daha az cerrahi iz bırakıyor. Bu nedenle daha estetik bir görünüm elde ediyorsunuz

Sonuç olarak, flexible lazer ile böbrek taşı ameliyatları, en yeni ve en etkili tedavi yöntemlerinden biri. Bu yöntem ile böbrek taşlarınızı daha az invaziv ve ağrısız bir şekilde çıkarılabiliyoruz. Ayrıca iyileşme süresiniz ve komplikasyon riskiniz diğer yöntemlere göre daha düşük

ÖZEL YAŞAM HASTANESİ KIRIKKALE ÜROLOJİ

Ayrıca, üreme sisteminizle ilgili sağlık sorunlarınızın tanı ve tedavisinde Eser Helvacı üroloji uzmanı olarak her zaman yanınızda.

Üroloji Hakkında Genel Bilgi

Öncelikle Üroloji; kelime anlamı olarak idrar bilimi demek.

İtrah etmek (vücuttan dışarı atmak) kökünden gelen idrar, vücudun en önemli ve en kıymetli ürünlerinden. Muazzam dizayn edilmiş bir laboratuar gibi çalışan, bu görev için özelleşmiş organlar mevcut. Bu organların sağlığı ve hastalıkları için uzmanlaşmış doktorlara da Üroloji Uzmanı / Ürolog adı veriliyor

Temel olarak; idrarın yapımı, (böbrekler) kanalizasyonu (üreterler), depolanması ve boşaltılması (mesane, üretra, erkeklerde prostat bezi) ile ilgileniyor.

Doğumsal kusurların (anomali) tedavisi ve takibi açısından Çocuk Ürolojisi (Pediatrik Üroloji) alt birimi ile geniş bir ilgi alanı mevcuttur. Androloji başlığında toplanabilecek olan erkeklerin üreme ve cinsel sağlığı (penis, prostat bezi ve testisler) yine  ilgi alanına giriyor.

Böbrek Üstü Bezinin (Adrenal) Cerrahi / Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları ile ilgileniyor

ÜroJinekoloji ise kadınlarda idrar depolama, boşaltma kusurları ve idrar tutamama, kaçırma sorunlarıyla ilgileniyor

Üroloji Polikliniğimizde Tedavi Ettiğimiz Başlıca Hastalıklar 

 Genel & Çocuk Ürolojisi

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal) Hastalıkları

Adrenal Tümörler, Kitleler

Böbrek Hastalıkları

Taşları

Tümörleri, Kanserleri, Kistleri, Kitleleri

Yaralanmaları

İltihapları (Pyelonefrit, Abse)

Tıkanıklıkları (UP Darlık)

Üroloji Muayenesi

Üriner sistemle ilgili bir sağlık kontrolü. Yani vücudunuzdaki su ve toksinlerin düzenli olarak atılmasını sağlayan böbreklerin çalışması. Ayrıca idrar yolunuzun sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve mesane boşalımınızın düzenli olup olmadığını kontrol ediyor..

Üroloji hangi bölüm? 

Türkiye’deki en iyi üroloji doktorları, üriner sistemle ilgili hastalıkların tanısını, teşhisini ve tedavisini yapabilen, deneyimli ve kalifiye doktorlar.

Kısaca idrar yolu, mesane, böbrekler, prostat ve cinsiyet organları gibi vücut sistemlerini kapsıyor. Çocuk üroloji, çocuklar ve adolesanların üreme sistemleriyle ilgili sağlık sorunlarının tanı ve tedavisine odaklanır. Türk Üroloji Derneği, Türkiye’deki üroloji uzmanlarını bir araya getiren bir mesleki dernektir.

Üreme sistemiyle ilgili sağlık sorunlarının tanı ve tedavisine odaklanan bir doktordur. Kadın üroloji doktoru, kadınların üreme sistemleriyle ilgili sağlık sorunlarının tanı ve tedavisine odaklanan bir doktordur. Bayan üroloji doktoru, aynı şeydir ve bu terim, Türkiye’de daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Üroloji randevu, cerrahi bir branş olduğu için randevu ile çalışmıyor

Yanı sıra kadın üroloji doktoru veya bayan üroloji doktoru söylemi halkımızın tercihine göre değişebiliyor. Biz kadın demeyi tercih ediyoruz. Sonuçta Halkın bakış açısı hekim tercihini etkilese de cinsiyeti ne olursa olsun hepsi üroloji alanında uzmanlaşmış doktorlar.

Üroloji, aşağıdaki konuları kapsıyor

İdrar yolu enfeksiyonları, tıkanıklıkları ve problemleri, taşları
Prostat bezi ile ilgili sorunlar
İdrar kontrolü ile ilgili sorunlar
Cinsel organlar ile ilgili sorunlar
İdrar yolu kanserleri
Pelvik Taban Rehabilitasyonu
Cinsel fonksiyon bozuklukları
Erkek Cinsel Yaşam Sorunları

Üreter Hastalıkları

Taşları

Tıkanıklıkları

Üreterin Konjenital (Doğumsal) Kusurları

Darlıklar (UV Darlık: Uretero Vezikal Darlık)

Kaçaklar (VUR: Veziko Ureteral Reflü)

Üreter Tümörleri

Mesane Hastalıkları

Mesane İltihapları (Sistit, İnterstisyel Sistit)

Mesanenin Tekrarlayan Enfeksiyonları (Kronik Sistit)

Aşırı Aktif Mesane Sendromu

Ağrılı Mesane Sendromu

Mesane Taşları

Mesane Tümörleri, Kanserleri

Nörojen Mesane (Felçli Hastalar, Doğumsal Beyin ve Sinir Problemi Olan Çocuklarda karşılaşılan idrar tutamama, idrar yapamama problemleri)

Prostat Hastalıkları

İltihapları (Prostatit, Kronik Prostatit)

Absesi

Kronik Pelvik Ağrı Sendromu (CPPS)

Bezinin İyi Huylu Büyümesi (BPH)

Prostat Kanseri

Üretra Hastalıkları

Üretra İltihapları (Üretrit)

Cinsel Yolla Bulaşan (Zührevi) Üretra Hastalıkları (Akıntılar)

Tümörleri, Kanserleri

Taşları

Anomalileri (Hypospadias, Epispadias)

Ayrıca,

ANDROLOJİ

Penis Hastalıkları

Sertleşme Sorunları (Erektil Disfonksiyon)

Erken Boşalma (Prematür Ejakülasyon)

Penis cildinde cinsel yolla bulaşan lekeler (Siğiller)

Eğriliği (Kurvatur)

Plakları (Peyronie Hastalığı)

Penis Kanserleri

Testis Hastalıkları

Testis ve Meni Kanalı İltihapları (Epididimit, Orşit)

Meni Kanalı Tıkanıklıkları

Varikosel

Çocuk Sahibi Olamama”nın testise bağlı sebepleri ve hormonal problemler (İnfertilite)

Testis Tümörleri, Kanserleri

Bunun yanı sıra

ÜROJİNEKOLOJİ

İdrar Kaçırma (Stres İnkontinans)

Mesane Sarkması (Sistosel)

İdrar Çıkışı Kitleleri (Üretral Karunkül)

İdrar Yolu ile Vajen ve/veya Rektumun Anormal İştiraki (VezikoVajinal Fistül & RektoVezikal Fistül)

Bunun yanı sıra,

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TANISAL GİRİŞİMLER VE CERRAHİ İŞLEMLER

Mevcut teknolojik gelişmelerin sunduğu en güvenilir ve başarılı cerrahi ekipman donanımı ile birlikte;

Kapalı (Laparoskopik) ve Açık

Böbrek Tümörü (Kanseri) Ameliyatları (Radikal Nefrektomi , Parsiyel Nefrektomi, Nefroüreterektomi)

Böbrek Üstü Bezi Ameliyatları (Sürrenalektomi)

Mesane Tümörü Ameliyatları (TUR-Mt, Radikal Sistektomi, Parsiyel Sistektomi)

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Ameliyatları (TUR-P, TUIP, Simple Prostatektomi)

Prostat Kanseri Ameliyatları Radikal Prostatektomi)

Testis Kanseri Ameliyatları (Radikal Orşiektomi, Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu, Testis Protezi)

Penis Kanseri Ameliyatları (Radikal / Parsiyel Penektomi)

Son olarak,

Bebek, Çocuk, Erişkin, Tüm Yaş Gruplarına Uygun endoskopik Cerrahi Ekipman, Fluoroskopi, Ultrasonografi ve LAZER İşbirliği ile Böbrek, Üreter ve Mesane Taşı Ameliyatları

Böbrek içindeki taşların, herhangi bir kesi işlemi olmaksızın, doğal idrar yolu kullanılarak; eğilebilen, yönlendirilebilir aletlerle, lazer enerjisi kullanılarak kırılması: Flexible URS & RIRS

Böbrek taşlarının, ciltten yerleştirilen bir tüp yoluyla böbreğe ulaşılarak kırılması ve çıkarılması: Perkütan Nefrolitotomi (PNL), Mini-PNL

Üreter yerleşimli taşların lazer enerjisi kullanılarak kırılması: URS & Pediatrik URS & Flexible URS

Mesane yerleşimli taşların lazer enerjisi kullanılarak kırılması: Endoskopik Sistolitotripsi

MR ve USG kılavuzluğunda, anestezi altındamaksimum konfor sağlanarak Prostat Biyopsisi

Çocuk Hastalar için anestezi uzmanı eşliğinde, konforlu biçimde, MR, CT, IVP, Sistografi, VCUG tetkikleri

Doğumsal Böbrek Bozukluklarının (Konjenital Anomali), düzeltilmesi: Pyeloplasty, Atnalı Böbrek Ameliyatları (İstmektomi)

İdrar Çıkışının Penis Altında Yerleşmesi (Hypospadias) durumlarında düzeltme ameliyatları

İdrarın, Mesaneden Üst Üriner Sisteme Kaçağının (VUR: Veziko Ureteral Reflü), endoskopik (Subüreterik Enjeksiyonlar) ve laparoskopik / açık cerrahi teknik ile düzeltilmesi (Üreteroneosistostomi)

Acil İdrar Çıkışı Tıkanıklıkları durumunda USG kılavuzluğunda Kateter (Nefrostomi, Sistostomi) uygulamaları.

İdrar Kaçırma Ameliyatları (TOT, TVT, Botox Enjeksiyonları, Artifisyel Üriner Sfinkter)

Mesane Sarkması Ameliyatları (Sistosel Onarımı, Anterior Colporraphy)

Anormal İdrar Yolu İştirakinin Düzeltilmesi Ameliyatları: Vezikovajinal Fistül Onarımı, Rektovezikal Fistül Onarımı

Sertleşme (Ereksiyon) Bozukluğu Ameliyatları (Penil Revaskülarizasyon, Penil Protez İmplantasyonu)

Kronik Prostatit / Kronik Pelvik Ağrı Sendromu vakalarında,Anestezi Uzmanı eşliğinde Pelvik Nöral Blokaj Tedavileri, Botox Enjeksiyonları

Genital Bölge Gangrenlerinin (Fournier Gangreni) Debridmanı

Erkek Genital Bölge Siğillerinin Tedavisi

Özet olarak İnsan vücudundaki üriner sistem ile ilgili olan bir tıbbi dal. Kısaca Üriner sistem, idrarı üreten ve idrarın vücuttan atılmasını sağlayan sistem. Yani böbrekler, idrar yolu (üretra), mesane ve idrar çıkışı (mezur) gibi organlar. Ayrıca Üroloji doktoru, üriner sistemle ilgili hastalıkların tanısını, teşhisini ve tedavisini yapıyor.

Böbrek Ürolojisi 

Öncelikle Böbreklerle ilgili hastalıkların tanısını, teşhisini ve tedavisini konu alıyor. Yani Böbrekler, vücuttaki su ve toksinlerin düzenli olarak atılmasını sağlayan önemli organla. BU sebeple Böbreklerinizin çalışması bozulursa, bu vücudunuzdaki su ve toksinlerin dengesini bozar ve ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Ayrıca Üroloji hastalıkları, üriner sistemle ilgili hastalıkları ifade ediyor. Örneğin böbrek taşı, böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları. Bunun yanı sıra mesane kanseri gibi farklı türlerde olabiliyor. 

Yazışmayı Başlat
💬 Yardım mı lazım?
Scan the code
Merhaba 👋
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?