Nöroloji

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir. Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi Nöroloji Bölümü bu anlayışla yoluna devam etmektedir.

Nöroloji Bölümünde rutin poliklinik ve yataklı tedavi hizmetleri dışında, özellikle başağrısı tedavisinde olmak üzere sinir blokajı tedavileri uygulanmaktadır. Gerektiğinde hastanemiz Tıbbi Görüntüleme, Beyin ve Sinir Cerrahisi ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümleri ile yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropati, sinir sıkışmaları ve bel, boyun fıtığı vb durumların tanısında yardımcı bir tanı yöntemi olan elektromiyonörografi (EMG) tetkiki kliniğimizde yapılmaktadır.

Epilepsi hastalığı başta olmak üzere bazı nörolojik hastalıkların tanısı, ayırıcı tansı  ve izlemi amacı ile kullanılan (elektroensafolografi) EEG tetkiki de kliniğimizde yapılmaktadır.

Son teknoloji Magnetik rezonans görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı tomografi (BT) , Ekokardiografi, Ekstrakranial doppler gibi tetkikler nörolojik hastalıkların tanısını koymak ve tedavi planı yapmak için hastanemizde uygulanmaktadır.

Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi ikinci basamak yoğun bakım ünitesinde multidisipliner yaklaşımla sürdürülmektedir.

 

Nöroloji Bölümünün İlgilendiği Hastalıklar

Başağrıları (Migren, Gerilim başağrısı vb)

Beyin damar hastalıkları (Beyin kanamaları, Beyin damar tıkanıkları vb)

Vertigo (Baş dönmesi)

Epilepsi (Sara)

Hareket bozuklukları (Parkinson hastalığı, tremor vb)
Demiyelinizan hastalıklar (Multipl Skleroz vb)

Periferik sinir hastalıkları (Nöropatiler, sinir sıkışmaları vb)

Kas ve sinir kas kavşağı hastalıkları (Myastenia Gravis vb)

Nevraljiler (Trigeminal nevralji vb)

Demanslar (Alzheimer hastalığı vb)

Uyku Hastalıkları (uykusuzluk, aşırı uyuma hali vb)

Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmalar

 

Nöroloji Kliniğince Yapılan Tetkikler

Elektroensefalografi (EEG)

Elektromiyografi (EMG)