Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Özel Yaşam Hastanesi Kırıkkale Detaylı Ultrason

Detaylı ultrason  karnınızdaki bebeğe yaptığımız bir tetkik. Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı. Kırıkkale dört boyutlu ultrason, Kırıkkale 4 d ultrason gibi konularda en son teknoloji ultrason cihazlarına sahibiz. Kırıkkale Kadın Doğum hastanesi deyince ilk akla gelen hastane olmaktan gurur duyuyoruz.

Randevu Alma

İşlem tüm gebeliklerde 18. haftadan sonra uygulanabilmekte. Gebeliğin uygun haftası hesaplanıp (18-23. hafta), ailelerimiz kendilerine uygun bir güne randevu almalı. bu tetkik uygun haftanız geçmeden yapılmalı. Bu yüzden lütfen zamanından önce randevu alınız. Randevu ve bilgi için linki tıklayın 

Detaylı Ultrason

Ya da “Detaylı Ultrason” u şöyle tarif edebiliriz: Anne karnındaki bebeğin gelişimi, sağlık durumu ve vücut ölçülerinin takibinde kullandığımız ultrasonografik bir tetkik.

Detaylı ultrason sayesinde bebeğinizin cinsiyeti, vücut pozisyonu ve vücut ölçüleri gibi bilgileri öğrenebilmemiz mümkün oluyor.

Bebeğin gelişimini takip etmek için gebelik süresince birden fazla kez yapılabiliyoruz. Ve bu yöntem sayesinde bebekteki herhangi bir anormalliği tespit edilebiliyoruz ve önleyici önlemleri zamanında alabiliyoruz.

Doğum öncesi bebek takibinde önemli bir araçtır ve gebelik süresince gebe kadının ve bebeğin sağlığını koruma amacıyla uygulanır.

Önemine rağmen gebe kadının ilk ultrason taramasından sonra  mecbur olmadan veya gebe kadının bir sağlık sorunu olmadığı sürece bu tetkiki yapmaya gerek görmüyoruz.

Anne adayı ve bebek için olası riskli durumların tespit edilerek gereken önlemlerin üst düzeyde alınması, sağlıklı doğum için büyük önem taşır.

Diğer Ultrasonlardan Farkı Nedir?

3 ve 4 boyutlu görüntülemeyi yapma amacımız, daha çok bebeğin anne karnındaki yatış pozisyonunun uygun olup olmadığını görüntülemek. Fakat anne karnındaki su miktarı veya bebeğin kilosuna bağlı olarak görüntülemenin yapılması mümkün olmayabiliyor. Bu sebeple bebeğin durumunun %100’ü inceleyemiyoruz..

Yani 2 Boyutlu Görüntüleme, Doppler ve Renkli Doppler, 3 ve 4 Boyutlu Görüntüleme türlerinin hemen hemen hepsinden faydalanıyoruz.

Anne adayının ve bebeğinin sağlık durumlarını en ince ayrıntısına kadar raporluyoruz

Neleri Değerlendiriyor ve Raporluyoruz?

Yapılan muayenede bebeğinizin organlarından:

  •  Kafatası, beyin, beyin içi boşluklar, beyincik,
  •  Yüzde; dudak, damak, burun, gözler,
  •  Omurga bütünlüğü,
  •  Göğüs kafesi, kalp, kalp odacıkları, kalbe giren ve çıkan büyük damarlar, akciğer,
  •  Karın ön duvarı, karın içinde bulunan böbrekler, mide, karaciğer, safra kesesi, idrar torbası ve bağırsaklar,
  •  Genital (cinsel) organlarını,
  •  El ve ayaklarda kemik sayıları, şekil bozukluğu incelenmesi,
  •  Anne karnında bebeğinizin duruş şekli, içinde bulunduğu gebelik kesesi içinde su miktarı, bebeğin içinde bulunduğu su miktarı, plasenta (bebeğin eşi) yerleşimi ve rahim ağzı uzunluğunu,
  •  Göbek kordonundaki damarların sayısını,
  •  Büyüme takibi için ölçümler (kafa çapı, kafa çevresi, karın çevresi, kemik uzunlukları), kafa içi yapılar, yüz profili ve burun kemiği, üst dudak bütünlüğü, ense kalınlığı gibi,

Birçok ölçüm yaparak bebeğinizdeki büyümeyi saptıyoruz. Ayrıca bebeğinizin merkezi sinir sisteminde, göğüs boşluğunda, mide ve bağırsaklarda, iskelet sisteminde, böbrek ve idrar yollarında anormallik olup olmadığını tespit ediyoruz

DetaylıUltrason Gebeliğin Hangi Haftalarında Yapılır?

11-13. Haftası (Tüm gebelerde)

18.-23 haftaları (Tüm gebelerde)

24. hafta ve sonrası (Yüksek riskli gebeliklerde)

Riskli gebelikler, doğumsal sakatlık ve hastalıklar konusunda uzman radyoloğumuz tarafından yapılıyor

Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez. Ayrıntılı ultrason raporu gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

İlk Üç Ay Erken Gebelik Ultrasonografi

Bebeğin anne rahmine yerleşmesinden sonra belirli haftalarda değerlendirilmesi, özellikle bazı önemli durumların tespiti amacı ile yapılmaktadır. Bu işlem anne ve bebeğe zarar veren bir inceleme değildir.

İşlem sonucunda yazdığımız raporda aşağıdakiler hakkında bilgi veriyoruz

– Kesenin sayısı ve yerleşim yerleri

– İç veya dış gebelik ayrımının yapılması

– Gebelik kesesinin gelişimi gösteren yapısı

– Bebeğinizin kalp atış hızı ve ritmi

– İkiz gebeliklerde bebeklerinizin eşlerinin tek veya ayrı olduğunun incelenmesi

– Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi

– Gebelik kesesi ile ilişkili kanama olup olmadığı

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklere, başvuru yapan hastalarımıza gebeliğin ilk üç ay ultrasonografi işlemi yaparak rapor düzenlemekteyiz

11-13 Hafta Detaylı Ultrason

Anne rahminde bulunan bebeğinizin detaylı ilk incelemesini 11-13. hafta arasında yapıyoruz. Bu ultrasonografi bebeğinize yapılan ilk görüntüleme  işlemi oluyor.

İşlemi karından ve vajinal yoldan yapıyoruz

Detaylı incelemenin ilk basamağı kabul edilen 11-13. hafta ultrasonografi işlemi ile bebeğiniz hakkında aşağıdaki bilgiler elde ediyorsunuz

 Gelişim haftası

 Eşinin yerleşim yeri

 Suyunun miktarı

 Ense saydamlığının kalınlığının ölçülmesi

 Burun kemiğinin incelenmesi

 Kalp yapısı ile ilgili temel bulgular

 Diğer gelişim bölgeleri olan beyin, mide, böbrekler, mesane, karın duvarı, bağırsaklar, omurga, el ve ayaklar hakkında ilk ve önemli bilgiler

 Bebeğinizin özel damar yapılarının Renkli Doppler ile incelenmesi

 Rahim ağzının (serviks) değerlendirmesi

Ultrasonografi sonrasında bu bilgileri ve izlenen diğer bulguları içeren hekimimizin değerlendirmesi bir rapor halinde size sunuluyor

11-13. hafta testi bebeğe yapılan ilk detaylı ultrasonografi işlemidir. Bu yol ile bebeğiniz hakkında hem genetik hem de görülür sakatlık ihtimalinin ilk araştırması gerçekleştirilmiş olur. Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde 11-13. Hafta ultrasonografi işlemi uygulanmaktadır.

18-23 Hafta Detaylı Ultrasonografi

İlk trimester ayrıntılı ultrasonografisinin ardından gebeliğin 18-23. haftaları arasında ayrıntılı ikinci bir ultrasonografik inceleme daha yapılır.

Detaylı ultrasonografi gebelik izleminin en önemli parametreleri arasındadır.

24 Hafta ve Üzeri Detaylı Ultrasonografi

Normalde tüm gebeliklerin belirli haftalarda ayrıntılı ultrasonografi ile incelenmesi önerilmektedir.

Bu işlemler gebeliğin belirli haftalarında yapılır. Bunlar;

– 11-13. hafta (1. trimester) detaylı ultrasonografi işlemi

– 18-23. hafta (2. trimester) ayrıntılı ultrasonografik inceleme işlemi

Ancak, bazı durumlarda, ileri gebelik haftalarında görülen gelişmelerin yeniden incelenmesi, tekrar değerlendirilmesi ve aileye detaylı ultrasonografi raporu verilmesi gerekebilmekte.

Bazen de hastalar bazı özel nedenlerden ayrıntılı ultrasonografi haftasını geciktirebiliyoruz.

Bu ve benzeri nedenlerle ileri gebelik haftalarında da yapıyoruz

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde 24. hafta ve üzeri bir dönemde başvuran hastalara da detaylı ultrasonografik inceleme işlemi uygulanmaktadır.

Nasıl Uygulanır?

İşlemin basamaklarını aşağıda sırası ile görebilirsiniz;

Randevuya Gelme

İşlem, yapısı gereği ortalama 30-45 dakika sürebilmektedir. Bu süre bazen 1 saati bulabilir bazen de ileriki günlerde tekrarlanabilir.

İşlem Sırasında Aç Mı Tok Mu Olmalıyım?

Bu muayene için aç olunması gerekmemektedir.

İşlem Nasıl Yapılır?

Genellikle karından yapılan bir ultrasonografi işlemidir. İşlemin sonunda rahim ağzının ölçümü ve gerekirse bazı detaylar için vajinal yoldan ultrasonografi yapılır.

Rapor Neleri İçerir?

Gebeliğin mevcut durumu ve ayrıntılı anatomik incelemesini içermektedir. Bu rapor bebeğin görüldüğü dönemdeki durumu hakkında ayrıntıları ve gerekiyorsa danışmanlık bilgilerini içerir.

Tekrar Yapılabilir Mi?

Daha önce başka bir merkezde bu işlemi yaptırdınız ve tekrar yaptırmak istiyorsanız bunu yaptırabilirsiniz. Ultrasonografi işlemi size ve bebeğinize zarar vermez.

Genel olarak 18-23. hafta aralığı belirlense de ileri gebelik haftalarında da belirli bölgelerin tekrar incelenmesi amacı ile detaylı inceleme yapılabilir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde detaylı ultrasonografik inceleme hizmeti verilmektedir.

Fetal Kalp Ultrasonografi – Ekokardiyografi

Anne karnında bebeğin ilk kalp incelemesi gebeliğin 11-13. Haftalarındaki 1. Trimester detay ultrasonografisinde yapılır. Ancak bu incelemenin gebeliğin ileri haftalarında tekrar edilmesi gerekir.

18-23. haftalar arasında yapılan inceleme ile bebeğin kalbi tekrar değerlendirilir.

Ancak özellikli fetal kalp değerlendirmesi için 22. hafta uygun zamandır. Bazı kalp hastalıkları ileri gebelik haftalarında kendini göstermektedir. Bu nedenle olası risk faktörleri var ise ileri gebelik haftalarında da bu inceleme tekrar edilmektedir. Kırıkkale üniversite hastanesi detaylı ultrason randevusu alamazsanız ya da süre çok uzarsa lütfen bize ulaşın. 

 Fetal kalp incelemesi özellikle önerilen gebelikler ve risk faktörleri şunlardır;

 Önceki gebeliğinde kalp anomalisine sahip bebeği olan aileler

 Şeker hastalığı gibi bazı metabolik hastalığı olan anne adayları

 Anne veya baba adayında doğumsal kalp kusuru olan aileler

 Tek yumurta ikizi olan ikiz gebelikler

 Sara hastalığı olan anne adayları

 Gebeliğin erken dönemlerinde bazı enfeksiyonları geçiren anne adayları

 Belli grup ilaç kullanımı olan anne adayları

 1.ve 2. Trimester incelemelerinde fetal kalp hastalığı şüphesi dışlanamamış bebekler

Yukarıda verilen risk faktörlerinin varlığında bebeğin kalbi daha detaylı rapor edilmekte ve bu ultrasonografi işlemi gebeliğin son üç ayında tekrar edilmektedir.

Perinatoloji ve Yüksek Riskli Gebeliklerde fetal ekokardiyografi hizmeti verilmektedir.

Kırşehir Detaylı Ultrason

Kırşehir – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Kırşehir Detaylı ultrason ya da ayrıntılı konusunda Kırşehir iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Uz. Dr. Cihan Kutluca hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Yozgat Detaylı Ultrason

Yozgat – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Detaylı ultrason ya da ayrıntılı ultrason hizmetini Yozgat iline de veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Çankırı Detaylı Ultrason

Çankırı – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Çankırı Detaylı ultrason ya da ayrıntılı konusunda Çankırı iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Elmadağ Detaylı Ultrason

Elmadağ – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Elmadağ Detaylı ultrason ya da ayrıntılı konusunda Elmadağ iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Ankara Detaylı Ultrason

Ankara – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Detaylı ultrason ya da ayrıntılı ultrason hizmetini Ankara iline de  veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ankara detaylı ultrason fiyatları her zaman yaşam hastanesi ayrıntılı ultrason fiyatlarından pahalı oluyor.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Amasya Detaylı Ultrason

Amasya – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Amasya Detaylı ultrason ya da ayrıntılı konusunda Amasya iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Tokat Detaylı Ultrason

Tokat – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Tokat Detaylı ultrason ya da ayrıntılı konusunda Tokat iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Çorum Detaylı Ultrason

Çorum – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Çorum Detaylı ultrason ya da ayrıntılı konusunda Çorum iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Samsun Detaylı Ultrason

Samsun- Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Samsun Detaylı ultrason ya da ayrıntılı konusunda Samsun iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Kayseri Detaylı Ultrason

Kayseri – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Kayseri Detaylı ultrason ya da ayrıntılı ya da ayrıntılı konusunda Kayseri iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Kaman Detaylı Ultrason

Kaman – Kırıkkale arası çok yakın. Bu sebeple Kaman Detaylı ultrason ya da ayrıntılı konusunda Kaman iline de hizmet veriyoruz. Açıkçası ayrıntılı ultrason hastanemizde çok önem verdiğimiz tetkiklerden.

Kısacası bebeğinize başından ayağına kadar ultrason yapıyoruz. Bu sayede olası bir sorunu erkenden tespit etmiş oluyoruz. Her işlem ortalama 45 dakika kadar sürüyor.

Bu işlem için çok gelişmiş ultrasonlarımızdan birisini kullanıyoruz. Yanı sıra sadece bu işlem için Ankara’dan özel hoca geliyor. Uz. Dr. Serkan Seyhan hocamız bu tetkikte uzmanlaşmış başarılı bir radyoloji uzmanı.

Ayrıntılı Ultrason için Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesi radyoloji kliniğimize bekleriz.

Özel Yaşam Hastanesi Kadın doğum doktorları

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Yazışmayı Başlat
💬 Yardım mı lazım?
Scan the code
Merhaba 👋
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?